Fire safety engineering (FSE) is de toepassing en combinatie van wetenschappelijke gegevens, natuurkundige en scheikundige kennis, expert judgments en risico-denken om het verloop en de gevolgen van brand in te schatten, te beoordelen en/of te beïnvloeden. FSE is een complex vakgebied dat zich voortdurend ontwikkelt naarmate de brandveiligheidstechnologie voortschrijdt. Bij Brandpreventie Academy hebben we drie varianten FSE opleidingen. Fire Safety Engineering – Aankomend, Fire Safety Engineering – Vervolg en een combinatie van die twee.

In de kern is fire safety engineering gericht op doelgerichte brandveiligheid. Door zorgvuldige overwegingen streven Fire-engineers ernaar brandgevaar te beheersen en veilige brandomstandigheden te bepalen. Indien goed uitgevoerd, kan FSE levens redden en schade aan eigendommen.

CIMG0039
Fire Safety Engineering

Kennisgebieden binnen FSE

Fire Safety Engineering (FSE) is een complex vakgebied dat kennis vereist van een groot aantal disciplines, waaronder brandfysica, rookproductie en -verspreiding, menselijk gedrag bij brand, bouw- en materiaalgedrag, installaties, brandweerinzet, risicobenaderingen, bouwvoorschriften, alsmede modellen en modellering. Brandfysica bestudeert de natuurkundige kenmerken van brand en hoe het zich door verschillende materialen verspreidt. Bij rookproductie wordt begrepen hoe rook ontstaat tijdens een brand en wat de bijbehorende eigenschappen zijn. Mensen vertonen verschillend gedrag wanneer zij geconfronteerd worden met een brandnoodsituatie; daarom moeten Fire-engineers de psychologie erachter begrijpen om redelijke evacuatieplannen te kunnen ontwikkelen. Verder is kennis over het gedrag van bouwmaterialen bij blootstelling aan hoge temperaturen essentieel voor succesvolle FSE-ontwerpen. Ook kennis van installaties zoals brandmeld- en sprinkler- installaties moet aanwezig zijn.

Risicobenaderingen worden door Fire-engineers gebruikt om potentiële gevaren te identificeren die kunnen leiden tot het ontstaan van branden, om het risico ervan preventief te beperken voordat ze zich voordoen. Ten slotte worden modellen en modellering door ingenieurs gebruikt om verschillende scenario’s te simuleren die zich in een reële situatie kunnen voordoen, zodat doeltreffende preventieve maatregelen kunnen worden genomen voordat deze zich voordoen. Kortom, FSE bestrijkt een groot aantal gebieden, waaronder de bovengenoemde, zodat ingenieurs met succes veilige gebouwen en omgevingen voor mensen kunnen ontwerpen.

Professionele verantwoordelijkheid

Naarmate het vakgebied van Fire Safety Engineering zich verder ontwikkelt, nemen ook de verwachtingen ten aanzien van professionele verantwoordelijkheid binnen het beroep toe. Om aan deze verwachtingen te voldoen, moeten specialisten beter worden geschoold in een zich voortdurend ontwikkelende hoeveelheid kennis die een breed scala aan disciplines omvat.

Professionele verantwoordelijkheid vereist ook dat FSE’s zich houden aan ethische principes. Dit houdt in dat zij in alle communicatie met klanten accuraat en eerlijk moeten zijn, objectief advies moeten geven, dossiers moeten bijhouden, mogelijke belangenconflicten bekend moeten maken en zo nodig advies moeten inwinnen bij ervaren collega’s. Bovendien is voortdurende bijscholing essentieel voor FSE’s om up-to-date te blijven in het vakgebied door het bijwonen van seminars, workshops of cursussen van gevestigde organisaties zoals NIPV en Brandpreventie Academy.

Al deze stappen moeten tezamen worden genomen, zodat Fire-engineers op professionele wijze diensten kunnen leveren waar zij volledig achter kunnen staan en tegelijkertijd het vertrouwen hebben dat hun werk zal bijdragen aan een grotere veiligheid voor mensen wereldwijd.